top of page


Per utilitzar certs serveis d'aquesta web els Usuaris han de proporcionar prèviament a MAPSA SL certes dades de caràcter personal a través d'un Formulari (d'aquí en endavant, les "Dades Personals"). MAPSA SL tractarà automatitzadament les Dades Personals per tal de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i d'altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de MAPSA SL.

Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Si desitja accedir a les seves dades, modificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament ha de dirigir-se a MAPSA SL. Si ho desitja pot trucar al 93 870 94 00 o enviar un correu electrònic a mapsa@mapsasl.com

 AVÍS 

 LEGAL 

bottom of page