top of page
PUERTA PELAGICA ALA SP DIBUJO[910].jpg

PORTA ALA

Les portes pelàgiques ALA, són l'aposta més recent de MAPSA, encaminada a reduir el consum de carburant i les emissions de gasos contaminants del motor en la pesca d'arrossegament, alhora que afavoreix el tractament del llit marí al no existir contacte físic entre aquest i les portes, durant el remolc.

Aquest avantatge, comú a totes les portes pelàgiques, es veu entelat pel negatiu impacte de les cadenes que a manera de malletas, fricciona pel fons.

El principal concepte que es va tenir en compte en la creació d'aquestes portes, va ser una sèrie d'aposta per a millorar l'eficiència energètica, adoptant un avançat disseny hidrodinàmic, compost per un eficaç perfil alar amb alta relació d'aspecte, al qual d'incorpora els més recents descobriments en dinàmica de fluids, que li confereix una gran capacitat d'obertura amb mínima resistència hidrodinàmica, millorada per l'absència de fregament sobre el fons al treballa suspeses sobre aquest.

El control de l'altura de les portes sobre el llit, s'aconsegueix amb l'ajuda dels corresponents sensors, que a cada moment emeten al vaixell aquesta informació, al costat de la separació entre elles i el seu possible escora.

Les millores aportades a nivell energètic per les ALA SP, poden ser augmentades substancialment, incidint sobre el disseny de l'art, a fi de reduir la seva resistència a l'arrossegament. Recordem, que en la majoria de casos aquest fre al remolc, suposa una mitjana d'entre el 60 i el 70% de la resistència total de l'aparell de pesca. Segons això, els canvis a introduir en els arts haurien d'anar encaminats a reduir l'esforç requerit per a l'arrossegament d'aquests, de manera que permetin un millor desguàs o filtratge del cabal entrant per la boca de l'art, mitjançant l'augment de la grandària de malla, la disminució del diàmetre de fil d'aquesta, i fins i tot, disminuint l'angle del con que conforma la xarxa.

Característiques

de les

PORTES ALA

PUERTA PELAGICA ALA SP[911].jpg
bottom of page