top of page

 PORTES  D'ARROSSEGAMENT 

Les portes pelàgiques ALA, són l'aposta més recent de MAPSA, encaminada a reduir el consum de carburant i les emissions de gasos contaminants del motor en la pesca d'arrossegament, alhora que afavoreix el tractament del llit marí al no existir contacte físic entre aquest i les portes, durant el remolc.

Porta ALA

Quan es va iniciar l'estudi de les portes STAR, se sabia que el repte de millorar les HIP-SE era una feina difícil i complicada.

Porta STAR

Amb el desenvolupament i la posada al punt de les portes d’arrossegament EXPLORER, i després de realitzar dures proves en diferents fons marins i condicions, Mapsa ha aconseguit complir els tres objectius ambiciosos que s’havia proposat al començament del projecte

Porta EXPLORER

La presentació de les portes HIP-SE per part de MAPSA va suposar una revolució per la seva gran millora quant a captures, estalvi de combustible i facilitat de maniobra respecte de les anteriorment existents.

Porta HIP-SE

bottom of page