PORTES  D'ARROSSEGAMENT 

Quan es va iniciar l'estudi de les portes STAR, se sabia que el repte de millorar les HIP-SE era una feina difícil i complicada.

Amb el desenvolupament i la posada al punt de les portes d’arrossegament EXPLORER, i després de realitzar dures proves en diferents fons marins i condicions, Mapsa ha aconseguit complir els tres objectius ambiciosos que s’havia proposat al començament del projecte

La presentació de les portes HIP-SE per part de MAPSA va suposar una revolució per la seva gran millora quant a captures, estalvi de combustible i facilitat de maniobra respecte de les anteriorment existents.

Porta STAR

Porta EXPLORER

Porta HIP-SE

Mapsa S.L. - c/ Verge de Núria, 61, 08401, Granollers - 93 870 94 00