top of page

MÀQUINES D'ART

I MALLETA

Característiques

de les

MÀQUINES D'ART I MALLETA

Tots els models de màquines poden ser equipades amb motor hidràulic lent de par alt, o motor ràpid i reductor d'engranatges.

bottom of page