MÀQUINES 

 DE PESCA 

Màquines d'art i Malleta

Màquines mixtes

(Compactes)

Màquines per a cable

Màquines mixtes 

(En un eix)

Màquines individuals per a cables

Màquines per a cèrcol

Mapsa S.L. - c/ Verge de Núria, 61, 08401, Granollers - 93 870 94 00