top of page

 

 MÀQUINES 

 DE PESCA 

Màquines d'art i Malleta

Màquines mixtes

(Compactes)

Màquines per a cable

Màquines mixtes 

(En un eix)

Màquines individuals per a cables

Màquines per a cèrcol

bottom of page