top of page

MÀQUINES PER A

CÈRCOL

Característiques

de les

MÀQUINES PER A CERCOL

Tots els models de màquines poden ser equipades amb motor hidràulic lent de par alt, o motor ràpid i reductor d'engranatges.

bottom of page