top of page

PORTA EXPLORER

Amb el desenvolupament i la posada al punt de les portes d’arrossegament EXPLORER, i després de realitzar dures proves en diferents fons marins i condicions, Mapsa ha aconseguit complir els tres objectius ambiciosos que s’havia proposat al començament del projecte:

• Facilitat de maneig i comportament dòcil a les revirades i als fons difícils.
• Estalvi energètic durant l’arrossegament, que permeti de millorar el rendiment econòmic de les pesqueres.
• Reducció de l’impacte sobre el llit marí, que permeti l’explotació sostenible dels recursos pesquers.

 

Les portes EXPLORER estan demostrant que són les més adequades per obtenir captures amb un cost energètic molt baix, atès que ofereixen poca frenada. Gràcies a la configuració del plafó i a les seves dimensions reduïdes.


Gràcies a que tenen un centre de gravetat baix i que s’ajuden de les potes de tres ramals, s’aconsegueix que la porta basculi quan es troba un obstacle i, un cop salvat, treballi adreçada per no afectar agressivament el fons marí.

Les portes EXPLORER poden fabricar-se amb acer inoxidable i poden incorporar suports per a sensors de qualsevol marca.

Característiques

de les

PORTES EXPLORER

bottom of page