top of page

PORTA HIP-SE

La presentació de les portes HIP-SE per part de MAPSA va suposar una revolució per la seva gran millora quant a captures, estalvi de combustible i facilitat de maniobra respecte de les anteriorment existents.

Amb el temps, i després d'una llarga experiència acumulada, s'ha millorat sensiblement la seva eficàcia fins a obtenir una mena de porta de gran rendiment i estabilitat en tots els fons.

Es pot afirmar que les portes HIP-SE, "les clàssiques", són un producte altament afinat, fruit de la sàvia combinació entre tecnologia i l'experiència transmesa mitjançant els comentaris i suggerències de milers d'usuaris.

 

Les portes HIP-SE poden fabricar-se també en acer inoxidable així com incoporar suports per sensors de qualsevol marca.

Característiques

de les  

PORTES HIP-SE

bottom of page